Firmy

Zapewniamy możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju kompetencji językowych. Metody i formy realizowanych spotkań dostosowujemy do potrzeb i możliwości klienta. Indywidualizacja nauczania jest cechą stała prowadzonych kursów.

Możliwość warsztatów grupowych, które cechuje mała liczba uczestników lub indywidualnych zależnie od preferencji zamawiającego. Kursy obejmują język ogólny (General English).

Szkolenia szyte na miarę –  wraz z początkiem realizacji kursu ustalamy dokładny cel, podział na grupy oraz harmonogram realizowanych zajeć.

Na zakończenie cyklu każdy uczestnik otrzymuje ewaluacje końcową (podsumowanie rozwoju kompetencji językowych) oraz certyfikat ukończenia kursu.