Przedszkola, Kluby Malucha

W ramach współpracy zapewniamy:

  • Aktywizujące metody nauczania, uwzględniające wiek, możliwości psychofizyczne uczestników.
  • Atrakcyjną formę nauki poprzez zabawę z wykorzystaniem gier, podkłady muzycznych, kart edukacyjnych, bajkowych pacynek towarzyszących w rozwoju przygody językowej.
  • Pierwszy kontakt z językiem obcym w bezpiecznym środowisku przedszkolnym, stwarzając optymalne warunki do rozwoju – nabywania umiejętności językowych.
  • Całość     zajęć     w j. angielskim, co pozwala wydłużyć do maksimum czas nauki oraz przyswajać     język w sposób naturalny.
  • Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z doświadczeniem metodycznym w pracy z dziećmi.

 9752360

Rodzicom oferujemy:

  • Bezpośredni dostęp do informacji o postępach edukacyjnych uczestnika.
  • Realizowany materiał do wglądu na tablicy informacyjnej w placówce oraz wysyłany pocztą elektroniczną.
  • Miesięcznik „Angielski w domu i w przedszkolu” wysyłany drogą elektroniczną – gazetka językowa dla dzieci i rodziców zawierająca powtórzenie programu edukacyjnego realizowanego na zajęciach grupowych – dla utrwalania zdobytej przez dziecko wiedzy.

 

Zajęcia otwarte dla dzieci i rodziców na rozpoczęcie oraz zakończenie każdego semestru.

Koszt zajęć zgodny z wytycznymi Kuratorium.

Aktualne działania firmy „SpecjalizacjaEdukacja” są dofinansowane w funduszy POKL, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić nowoczesne, atrakcyjne pomoce dydaktyczne (MATY EDUKACYJNE W DUŻYM FORMACIE, FLASHCARDY, PODKŁADY MUZYCZNE, MATERIAŁY PLASTYCZNE W RAMACH WARSZTATÓW OKOLICZNOŚCIOWYCH), co zwieksza atrakcyjność oferty, a nie wpływa na cenę spotkań.