Doradztwo zawodowe

W tym obszarze dotykamy tematyki dot.:

  • Aktywizacji zawodowej
  • Mechanizmów rządzących rynkiem pracy
  • Umiejętności autoprezentacji ( warsztaty z kamerą)
  • Zarządzania stresem oraz równowagi emocjonalnej.

Celem treningu jest przygotowanie młodych ludzi do procesu wejścia na rynek i poszukiwania pracy.

Zajęcia przygotowują uczniów do nowych ról tak by dany proces mógł nastąpić płynnie, a młodzi ludzie mogli wybrać swoje role zawodowe świadomie.

ZASADY TWORZENIA GRUPY

W zajęciach uczestniczy stała grupa uczniów, które wyraziła taką chęć i została wytypowana przez kadrę pedagogiczną szkoły.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu lub dwa razy w miesiącu zależnie od oczekiwań szkoły.

Warsztaty są realizowane przez wykwalifikowanych specjalistów.

LICZEBNOŚĆ GRUPY: 10 – 18 osób

KOSZT: 950 zł za 6 spotkań dwugodzinnych.

Leave a Comment