Komisje ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty warsztatów psychoedukacyjnych dla uczniów, szkoleń dla członków komisji.

W załączniku poniżej pełna oferta szkoleniowa dla Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z cennikiem.

oferta_cennik_Komisje_Rozwiązywania_Problemów_Alkoholowych

 

SZKOLENIA:

 • Zadania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zakres podstawowy;
 • Warsztaty „Motywowanie do zmiany – jak rozmawiać o leczeniu”
 • Kontrola punktów sprzedaży alkoholu – w tym zakup kontrolowany, wydawanie, przedłużanie zezwoleń

 

PROFILAKTYKA DLA UCZNIÓW:

 • Profilaktyka uzależnień chemicznych
 • Profilaktyka uzależnień behawioralnych – w tym od multimediów, technologii komputerowej
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Agresja i różne jej objawy w życiu, w Internecie
 • Zaburzenia odżywiania, a dzisiejsza ikona piękna
 • Stres – jak sobie z nim radzić?
 • ABC Asertywności

 

WARSZTATY / PRELEKCJE DLA RODZICÓW:

 • Profilaktyka uzależnień – jak rozpoznać objawy, jak prowadzić rozmowy z dzieckiem.
 • Radzenie sobie przemocą wśród dzieci, młodzieży.
 • Motywowanie do nauki.
 • Budowanie u dziecka pozytywnej samooceny – wiary we własny sukces.
 • Skuteczna komunikacja w rodzinie, czyli wychowanie bez porażek.
 • Wyznaczanie granic, a poszanowanie uczuć dziecka.

 

Program szkoleń może być modyfikowany / łączony.
Realizujemy także szkolenia z innych zagadnień związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną, profilaktyką, doradztwem zawodowym, dostosowane do potrzeb instytucji.