Ocenianie kształtujące

Celem szkolenia jest przedstawienie idei oceniania kształtującego, które w swych założeniach wspiera, motywuje uczniów do nauki. Natomiast nauczycielowi pomaga zbierać informacje o procesie uczenia uczniów.

Poruszane zagadnienia:

  • Kryteria oceniania.
  • Jak budować atmosferę uczenia się poprzez pracę z uczniami i rodzicami.
  • Po co zadajemy pytania? Jak tworzyć pytania kluczowe angażujące ucznia w lekcje.
  • Skuteczna informacja zwrotna.
  • Samoocena i ocena koleżeńska.
  • Dziesięć zasad oceniania kształtującego.

 

Czas trwania:

  3 – 6 godzin dydaktycznych

 Uczestnicy

  Rada pedagogiczna

 

Cena zależna od liczby uczestników – szczegóły ustalane telefonicznie lub e-mailowo. 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

10 % zniżki za polubienie na FB.

 

 

Leave a Comment