Programy profilaktyczne

Zajęcia są realizowane dla uczniów jako pojedyncze spotkania lub cykl warsztatów mających na celu wytworzyć u uczniów określone umiejętności.

Nasza zasada – cel spotkań:

              “Dać młodemu człowiekowi wystarczającą wiedzę i umiejętności by mógł świadomie podejmować samodzielne decyzje.”

Proponowana tematyka:

 • Komunikacja bez przemocy.
 • Zarządzanie stresem.
 • Rozwiązywanie konfliktów.
 • Agresja i przemoc.
 • Uzależnienia (tematyka ogólna dot. mechanizmów choroby).

LUB

 • Uzależnienia chemiczne (alkohol, papierosy, narkotyki).
 • Uzależnienia behawioralne.
 • Cyberprzemoc.

Treści i forma realizowanych spotkań jest dopasowana do wieku i możliwości psychofizycznych uczestników. Zawsze dbamy o różnorodne metody i formy pracy dot. realizowanych ćwiczeń, wizualizacji i zabaw zgodnie z zasadą atrakcyjności zajęć, gdyż „mózg nie znosi nudy i najlepiej zapamiętuje te momenty, czy fakty w których są emocje”.

Programy przewidziane są dla klas:

 • I – III SP
 • IV – VI SP
 • I – III Gimnazjum
 • Szkoły ponadgimnazjalne

Tworzone projekty maja na celu prezentację uczniom określonych tematów w sposób wyczerpujący. Przechodzimy od zagadnień teoretycznych do praktycznych ćwiczeń, wizualizacji pozwalających poszerzać konkretnych umiejętności uczniów.

Np. program dot. agresji i przemocy kompleksowo dotyka danego zagadnienia koncentrując się na 2 obszarach:

Pierwszy dotyczy zapoznania uczniów z różnymi rodzajami przemocy – przemocą fizyczną, psychiczną, cyberprzemocą, konfliktami. W ten sposób chcemy uświadomić uczestnikom warsztatów czyhające na nich zagrożenia, ale także odwołać się do ich doświadczeń oraz nazwać sytuacje, które ich spotkały.

Drugi to sposoby radzenia sobie z przemocą i trening umiejętności przydatnych zarówno w zapobieganiu konfliktom, jak i w rozwiązywaniu ich. Z tego względu znalazły się tutaj takie zagadnienia jak: mediacja, komunikacja interpersonalna oraz kompetencje emocjonalne.

Leave a Comment