Umiejętności interpersonalne

UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE

– Dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania

– Grupa liderska

Celem cyklu jest trening budowania zdrowych relacji, poszerzenia kompetencji społecznych i osobistych związanych z własną samooceną, oceną innych, współpracą i funkcjonowaniem w grupie, umiejętnością rozwiązywania konfliktów.

Proponowana tematyka spotkań:

  • Integracja grupy
  • Zasady skutecznej komunikacji
  • Świat emocji
  • Umiejętność rozwiązywania konfliktów
  • Problematyka agresji i przemocy
  • Tolerancja
  • Poczucie własnej wartości
  • Ja pośród innych – jaki / jaka jestem?
  • Wymyśl siebie od nowa.
  • Dokąd zmierzam? – cele i motywy działania.

ZASADY TWORZENIA GRUPY

W zajęciach uczestniczy stała grupa uczniów, które wyraziła taką chęć i została wytypowana przez kadrę pedagogiczną szkoły.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu lub dwa razy w miesiącu zależnie od oczekiwań szkoły.

Warsztaty są realizowane przez wykwalifikowanych specjalistów.

Grupa docelowa powinna być różnorodna pod względem posiadanych umiejętności i deficytów by zgodnie z zasadą socjoterapii móc w chronionym środowisku doświadczyć nowych sytuacji społecznych pozwalających na trening określonych kompetencji interpersonalnych. Zajęcia nastawione są na trening / ćwiczenie umiejętności komunikacji bez przemocy, otwartości na innych, poczucia pewności siebie, tolerancji, skuteczności w działaniu, radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami, wyznaczania i realizacji własnych celów.

LICZEBNOŚĆ GRUPY: 10 – 18 osób

KOSZT: 950 zł za 6 spotkań dwugodzinnych.

Leave a Comment