Jak to powiedzieć rodzicowi – budowanie pozytywnych relacji

WAŻNE PYTANIA W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI:

  • Do czego potrzebna jest skuteczna współpraca z rodzicami?
  • Jaki mamy cel?
  • Na jakiej płaszczyźnie chcemy podjąć współpracę?
  • Jakie problemy chcemy razem rozwiązać?
  • Analiza SWOT – szanse / zagrożenia wynikające ze wzajemnej współpracy.

 

Czas trwania:

  3 – 6 godzin dydaktycznych

 Uczestnicy

  Rada pedagogiczna

 

Cena zależna od liczby uczestników – szczegóły ustalane telefonicznie lub e-mailowo. 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

10 % zniżki za polubienie na FB.

 

 

Leave a Comment