Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, a specyficzne potrzeby edukacyjne

Cel szkolenia:

  • Usystematyzowanie wiedzy – przepisy prawa i rodzaje dysfunkcji kwalifikujących do udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • Komfort pracy nauczyciela, a warunki do optymalnego rozwoju dzieci.
  • Podpowiedzi jak skorzystać z wiedzy rodzica o dziecku celem pogłębionej diagnozy.
  • Jak interpretować zachowania dzieci?

Identyfikacja możliwości psychofizycznych dzieci, a plany działań wspierających – rozpoznanie w zakresie:

  • mocnych stron dziecka;
  • trudności rozwojowych, społecznych, edukacyjnych;
  • obszarów wymagających wsparcia, dostosowania otoczenia oraz metod postępowania celem poprawienia funkcjonowania jednostki.

 

  Czas trwania:   4 – 6 godzin dydaktycznych
  Liczba uczestników   minimum 8 osób

(przy 12 uczestnikach cena do negocjacji)

 

Leave a Comment