Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole, a specyficzne potrzeby edukacyjne

Cele szkolenia:

 • Usystematyzowanie wiedzy – przepisy prawa, rodzaje dysfunkcji kwalifikujących do udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Komfort pracy nauczyciela, a warunki do optymalnego rozwoju ucznia.
 • Podpowiedzi jak skorzystać z wiedzy rodzica o dziecku / nastolatku celem pogłębionej diagnozy.
 • Jak interpretować zachowania uczniów?
 • Identyfikacja możliwości psychofizycznych dzieci, a plany działań wspierających – rozpoznanie w zakresie:

  –  mocnych stron ucznia;
  –  trudności rozwojowych, społecznych, edukacyjnych;
  –  obszarów wymagających wsparcia, dostosowania otoczenia oraz metod postępowania celem poprawienia funkcjonowania jednostki.

 

Czas trwania:

  3 – 6 godzin dydaktycznych

 Uczestnicy

  Rada pedagogiczna

 

Cena zależna od czasu spotkania, liczby uczestników – szczegóły ustalane telefonicznie lub e-mailowo. 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

 

Leave a Comment