Praca z trudnymi zachowaniami uczniów

„Nie, nie będę tego robił..” – Praca z trudnymi zachowaniami uczniów

  • Jak poradzić sobie z prowokacja słowną i nie poddać się manipulacji.
  • Rodzaje zachować agresywnych, a sposoby postępowania – wypracowanie konkretnych narzędzi działania.
  • Wybuchy złości w trakcie zajęć – jak sobie z nimi radzić?
  • „Patryk jest dzieckiem nadpobudliwym, agresywnym..” – jak rozpoznawać  sytuacje zapalne, od których rozpoczyna się konflikt. Jak im zapobiegać i radzić sobie, gdy już za późno na zapobieganie.

 

Wzmacnianie zachowań prospołecznych – Rozwijanie umiejętności konstruktywnego wyrażania nieprzyjemnych emocji.
Na danym szkoleniu znajdą Państwo praktyczne rady do zastosowania w praktyce.
Jak codzienna komunikacja wpływa na funkcjonowanie uczniów, komfort pracy nauczyciela. Niuanse słownych wypowiedzi, a kontrola procesu grupowego.

 

Czas trwania:

  3 – 6 godzin dydaktycznych

 Uczestnicy

  Rada pedagogiczna

 

Cena zależna od liczby uczestników – szczegóły ustalane telefonicznie lub e-mailowo. 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!