Skuteczna komunikacja z dzieckiem, a kontrola procesu grupowego

Celem szkolenia jest przedstawienie dobrych praktyk w zakresie kontroli nad grupą
w procesie edukacyjnym – wychowawczym, czyli:

„Słyszysz co mówię….?”czy umiem słuchać aktywnie?
„Ale za co ja mogę pochwalić” – jak realnie docenić dziecko?
„Dlaczego i jak pracować na zasobach dziecka”.
„Jakie komunikaty pobudzają, a jakie hamują dalsze działania twórcze”.

Plan indywidualnych działań wspierających – metody radzenia sobie z trudnym zachowaniem dziecka.
+
Odpowiemy na pytanie jak mówić by dzieci nas słuchały oraz jak słuchać by chciały do nas mówić.

  Czas trwania:   4 – 6 godzin dydaktycznych
  Liczba uczestników   minimum 8 osób

(przy 12 uczestnikach cena do negocjacji)