Sposoby rozwiązywania konfliktów

Sposoby rozwiązywania konfliktów.

  • Dlaczego dochodzi do agresji?
  • Jak sobie radzić z problemem?
  • Reagować nie tylko na objawy, lecz dotrzeć do źródła – co jest przyczyną przemocy rówieśniczej.
  • W jaki sposób agresja znika w relacjach rówieśniczych?
  • Kiedy i czy pojawia się obrońca w grupie?
  • Piramidy zależności w środowisku rodzinnym, szkolnym, a zachowanie jednostki.

 

  Czas trwania:   3 – 6 godzin dydaktycznych
  Uczestnicy:   Rada pedagogiczna

Cena zależna od czasu trwania, liczby uczestników – szczegóły ustalane telefonicznie lub e-mailowo.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!