Atrakcyjność – co to znaczy?

  • Kanony piękna na przestrzeni wieków – wizualizacje.
  • Atrakcyjność – co to znaczy?
  • “Upiększanie” ciała.
  • Obraz i manipulacje wizerunkiem gwiazd obserwowane w mediach.
  • Obraz ciała, a zaburzenia odżywiania – konsekwencje dla jednostki.

 

Czas trwania: 2 – 3 godz. dydaktyczne

(Możliwość wydłużenia czasu pojedynczego warsztatu zależnie od oczekiwań szkoły).
Zajęcia realizowane są z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych służących
wizualizacji powyższych zagadnień.