Motywacja do nauki

Motywacja do nauki

I.  Po co ja się uczę? Warto odpowiedzieć na to pytanie lecz nie poprzez wykład dorosłych,  a poprzez doświadczanie korzyści płynących z danego działania.
II.  Jak się uczę, czyli pomyśl nad metodą przed podjęciem działania (20% wkładu,  80% korzyści).
III.  Co zapada nam w pamięci, a wpływa na efekty nauki.
IV.  Co pobudza moją motywację i jak? Komunikaty ze strony otoczenia, które zachęcają lub zniechęcają do działania.
V.  Świadomość korzyści i strat wynikających z własnej postawy.

 

Czas trwania: 2 godz. dydaktyczne

(Możliwość wydłużenia czasu pojedynczego warsztatu zależnie od oczekiwań szkoły).