Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień

  • Dlaczego ludzie piją, biorą i co z tego wynika dla nas samych?
  • Co to jest uzależnienie i czemu dorośli tak o tym trąbią?
  • Mechanizmy wchodzenia w uzależnienie.
  • Rodzina z problemem uzależnień.
  • Potrzeby i prawa człowieka.

 

Czas trwania: 2 – 3 godz. dydaktyczne

(Możliwość wydłużenia czasu pojedynczego warsztatu zależnie od oczekiwań szkoły).