Skuteczna komunikacja

Skuteczna komunikacja

  • Trudna sztuka – jak zostać prawidłowo zrozumianym.
  • Jak mówić by osiągnąć zamierzony przez rozmówcę efekt.
  • Jak kontrolować własne emocje w codziennej komunikacji z innymi.
  • Wyznaczanie granic w poszanowaniu innych.

Warsztat tradycyjny lub z kamerą: 

2 – 4 godz. dydaktyczne