Trening integracyjny

Trening integracyjny

  • Nietypowe zadania do wspólnego wykonania.
  • Po co? By się lepiej poznać.
  • Korzyści? Nawiązanie dobrego kontaktu pomiędzy uczniami, ale i pomiędzy klasą,
  • a wychowawcą.
  • Zbliżenie społeczności celem poprawy atmosfery w grupie.

 

Czas trwania: 2 – 3 godz. dydaktyczne

(Możliwość wydłużenia czasu pojedynczego warsztatu zależnie od oczekiwań szkoły).