Trening twórczego myślenia

Trening twórczego myślenia

  • Co to jest kreatywność ?
  • Twórcze zadania do rozwiązania – ćwiczenia logicznego myślenia dla uśmiechu i wiary, że wszystko jest możliwe.
  • Jak rozwijać twórcze myślenie i poszerzać własne możliwości?

 

Czas trwania: 2 – 3 godz. dydaktyczne

(Możliwość wydłużenia czasu pojedynczego warsztatu zależnie od oczekiwań szkoły).